Het gaat wel eens fout. Ook bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst wordt gemeld:‘Hebt u de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2016 ontvangen? In uw Berichtenbox hebt u daar ook een wijzigingswijzer bij ontvangen. Die wijzigingswijzer is onterecht geplaatst.’

De wijzigingswijzer wordt door de Belastingdienst niet meer verstuurd. Het bericht dat bij de Belastingplichtigen in de berichtenbox verscheen is een herhaling van het bericht van vorig jaar november. Voor wie nog een keer wil weten wat er allemaal verandert wijst de Belastingdienst naar de Veranderingen 2016.

Op de voorlopige aanslagen 2016 kunnen ook teksten staan die niet van toepassing zijn op de ontvanger van de aanslag. Dat meldt de Belastingdienst. Het bedrag van de voorlopige aanslag is wel correct.
Zo kan er op de voorlopige aanslagen bijvoorbeeld staan dat de partner in 2016 de AOW-leeftijd bereikt, terwijl deze in 2016 geen 65 jaar wordt. Of dat de geadresseerde in 2015 is gescheiden of niet meer met de partner op hetzelfde adres woont, terwijl dat niet het geval is. Er kan ook staan vermeld dat de ontvanger van de aanslag bij de Belastingdienst staat geregistreerd als werkzaam in België, terwijl dat niet zo is.

De voorlopige aanslag 2016 is op de onterechte tekstblokken na, wel juist. De Belastingdienst stuurt daarom ook geen nieuwe voorlopige aanslag 2016. Wel stuurt de fiscus een excuusbrief met meer informatie.