Afgelopen donderdag 1 november heeft Margreet Claassen- Lamers onze klanten en relaties bijgepraat over het Belastingplan 2019. Onder het genot van een heerlijk ontbijtje, wat werd verzorgd door De Patio, konden zij alles horen over de veranderingen in de belastingwetgeving welke zijn aangekondigd op Prinsjesdag.

De belangrijkste onderwerpen zijn de revue gepasseerd: de veranderingen in tarieven, de beperking van de aftrekposten in de inkomstenbelasting, de instelling van een maximum rekening-courantsaldo voor de DGA etc. Tijdens de bijeenkomst konden de ondernemers ook hun vragen kwijt over de gevolgen van de plannen van het kabinet en werden er actiepunten meegegeven. Na afloop van de presentatie konden de gasten onder het genot van een kopje koffie nog napraten.
We hebben alleen maar positieve reacties gehad en hopen u (wederom) bij de volgende bijeenkomst te mogen ontmoeten.