Elke ondernemer loopt er wel eens tegenaan: je hebt je noeste arbeid verricht, je dienst of product geleverd, hiervoor een factuur gestuurd, netjes de BTW afgedragen en nu betaalt de debiteur niet. Niet alleen dit is vervelend, maar ook het feit dat over deze factuur de BTW al is afgedragen.

Gelukkig heeft de wetgever aan deze situatie gedacht. Als de factuur, waarvan de daarin vervatte BTW al is afgedragen, niet is en niet zal worden betaald, kan de ondernemer die deze factuur heeft uitgereikt op grond van artikel 29, lid 1, letter a Wet OB’68 om teruggaaf van de BTW verzoeken. Het gaat hierbij om vorderingen die geheel of gedeeltelijk oninbaar zijn. Met deze wettelijke regeling wordt voorkomen dat de alsdan teveel afgedragen BTW – de facturerende ondernemer heeft de factuur immers niet betaald gekregen, maar de BTW hierop wel afgedragen – drukt op de facturerende ondernemer in plaats van op zijn afnemer. Een factuur kan om allerlei redenen onbetaald blijven. In de meeste gevallen zal sprake zijn van liquiditeitsproblemen bij de debiteur of faillissement.

Heeft u hulp nodig bij het terugvragen van uw btw? Wij helpen u graag!