In economisch onzekere tijden kan het raadzaam zijn om vermogen in jouw BV af te scheiden van het ondernemersrisico. Dit kun je doen door een holdingstructuur op te zetten. Hoe pak je dat aan?

Nadelen van één BV

Van een holdingstructuur is sprake als u aandelen in een holding-BV houdt die vervolgens de aandelen van een werkmaatschappij in bezit heeft. Als je onderneemt met slechts één BV, dan heeft dit nadelen ten opzichte van een holdingstructuur. Deze nadelen zijn:

  • al jouw ondernemingsvermogen zit in één BV. Hierdoor loop je met dit volledige vermogen ondernemersrisico;
  • bij verkoop van jouw aandelen moet je direct inkomstenbelasting betalen in box 2 (26,9%) over de behaalde verkoopwinst.

Voordelen holdingstructuur

Vanwege deze nadelen is het beter om jouw aandelen in de werkmaatschappij te houden via een holding-BV. De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

  • Je kunt belangrijke activa (pand, machines, overtollige liquiditeiten) in jouw holding-BV onderbrengen, zodat deze buiten de risicosfeer van jouw onderneming vallen;
  • bij verkoop van de aandelen in de werkmaatschappij door uw holding-BV kun je gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling. Hierdoor blijft de verkoopwinst onbelast, zolang deze in de holding-BV blijft;
  • Je kunt jouw holding-BV ook gebruiken voor bedrijfsvreemde activiteiten, zoals beleggen of het investeren in andere ondernemingen;
  • Je kunt mogelijk vennootschapsbelasting besparen door het verspreiden van de winsten over beide BV’s.

Holdingstructuur realiseren

Hoe breng je nu een holdingstructuur tot stand? Je bent immers al begonnen met één BV. Moet er dan worden afgerekend met de Belastingdienst? Nee, dit is gelukkig niet het geval. Er zijn verschillende manieren om een holdingstructuur alsnog tot stand te brengen.

  • Aandelenfusie: Zo kun je via een aandelenfusie jouw aandelenbezit in de werkmaatschappij uitruilen tegen aandelen in een nieuw op te richten holding-BV. Onder voorwaarden kan dit fiscaal geruisloos plaatsvinden. Voordeel van deze aanpak is dat jouw onderneming in dezelfde BV blijft. Dit leidt dan niet tot veel administratieve rompslomp. Bovendien is deze wijze van herstructureren eenvoudig, omdat er enkel sprake is van de overdracht van aandelen en dus niet van ondernemingsvermogen.
  • Bedrijfsfusie: In de praktijk wordt een holdingstructuur ook vaak tot stand gebracht door een bedrijfsfusie. Jouw huidige BV wordt dan omgezet in een holding-BV. Deze richt een nieuwe dochtermaatschappij op waarin jouw onderneming wordt ingebracht. Omdat er hierbij wel wordt geschoven met een onderneming, is deze aanpak wat gecompliceerder. Zo moet er een beschrijving van de inbreng worden opgesteld.Voordeel van deze aanpak is wel dat er gekozen kan worden welke onderdelen van de onderneming daadwerkelijk in de nieuwe BV terechtkomen. Je kunt bijvoorbeeld overtollige liquiditeiten of machines niet inbrengen in de werk-BV. Bij een aandelenfusie is dit niet mogelijk. Daarbij is het alles of niets en moet er dus achteraf weer werk worden verzet om belangrijke bedrijfsmiddelen over te brengen naar de holding-BV.

Wil je meer weten over het beperken van ondernemersrisico? Neem contact op met Margreet Claassen- Lamers via 0317 – 413281.

Op de hoogte blijven van het laatste S+DL nieuws? Volg ons op social media.