De staatsecretaris van financiën heeft aangegeven dat de oldtimervrijstelling verder wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2014. Na overleg met verschillende oldtimerorganisaties is er een ‘oldtimerakkoord’ gekomen.

Wanneer duidelijk is wat het akkoord inhoudt, gaan wij verder op dit onderwerp in.