Werkgevers die een tegemoetkoming willen aanvragen voor de achtste periode van de NOW-regeling (NOW 8) kunnen hiervoor terecht bij UWV. De aanvraagperiode voor NOW 8 opent op maandag 14 februari. Ook voor het eerste kwartaal (januari tot en met maart) van 2022 kun je dus een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De aanvraag kan tot en met 13 april 2022 gedaan worden.

Voorwaarden

Ook nu staat de regeling weer open voor werkgevers met een minimaal omzetverlies van 20 procent. De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan die van de zevende aanvraagperiode NOW. Net als in de zevende periode NOW komen ook nu starters weer in aanmerking voor NOW. Voorwaarde is dat het bedrijf uiterlijk op 1 oktober 2021 is gestart.

In het kort:

 • Tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2022
 • Aanvragen voorschot: 14 februari tot en met 13 april 2022
 • Aanvragen definitieve berekening: 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023

De belangrijkste kenmerken voor NOW 8

 • Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over januari, februari en maart 2022 gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent hebt vergeleken met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 90 procent omzetverlies. In de aanvraag kun je daarom maximaal 90 procent omzetverlies invullen.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op jouw loonsom in oktober 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 30 procent (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in jouw aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85 procent van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 15 procent dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als je als werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als je als werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, heb jij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Je kunt dit melden tot en met 13 april 2022. Doe je dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5  procent verlaagd.
 • Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Ben je na 2 oktober 2021 gestart met jouw bedrijf? Dan is er geen recht op een tegemoetkoming.
 • Als je NOW ontvangt, gaat je ermee akkoord dat de naam van de organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt in het Register NOW.

Vragen

Voor vragen over NOW neem je contact op met Linda van Ginkel via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.