De staatssecretaris ziet op dit moment geen mogelijkheden om geblokkeerde rekeningen (g-rekeningen) ook open te stellen voor zzp’ers. Onderzoek naar doorontwikkeling van de g-rekening loopt nog.

Dat laat hij weten in antwoord op Kamervragen van het lid Klein omtrent de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Ook schrijft Wiebes dat als er geen grond is een naheffingsaanslag loonheffingen op te leggen (omdat er geen dienstbetrekking is), een aansprakelijkheidstelling op grond van de fiscale inlenersaansprakelijkheid niet aan de orde kan komen.

Bovendien zijn verhaalsbepalingen in overeenkomsten niet relevant voor de fiscale duiding en beoordeling van een arbeidsrelatie, aldus de staatssecretaris. Echter, als achteraf blijkt dat een arbeidsrelatie toch een dienstbetrekking is geweest, is het verhalen door de opdrachtgever op de opdrachtnemer van de nageheven loonbelasting en premie volksverzekeringen gebruikelijk. De opdrachtnemer/werknemer kan deze als voorheffing verrekenen. Voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw geldt een verhaalsverbod.