Wekt u duurzame elektriciteit op? Of heeft u plannen hiervoor? Dan is er goed nieuws. Er is namelijk een nieuwe subsidieregeling in de maak, speciaal voor ondernemingen en particulieren die zelf hun duurzame elektriciteit opwekken.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) werkt aan een nieuwe subsidieregeling, die zich richt op zowel zonne-energie als andere hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie. Het uitgangspunt is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar.

Vergoeding voor teruggeleverde stroom
De subsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft ook aantrekkelijk, omdat u hierover ook na 2020 geen energiebelasting én geen Opslag Duurzame Energie (ODE) hoeft betalen.
De nieuwe subsidieregeling vervangt in 2020 de huidige salderingsregeling. Vanaf dan wordt er jaarlijks een nieuw subsidieplafond vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang.

Waar, wanneer en wie?
Op dit moment wordt nog onderzocht of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de nieuwe regeling opgenomen kunnen worden. Ook wordt gekeken of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.
De subsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom kunt u straks terecht bij één loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier kunt u de subsidie aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken.
Wanneer de subsidie ingevoerd wordt, is nog onbekend. Het streven van Wiebes is om het voorstel voor de nieuwe subsidie deze zomer gereed te hebben.