De Belastingdienst verleent voortaan alleen uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting als de belastingplichtige zijn aangifte in de voorafgaande drie jaar op tijd heeft gedaan. Als dat niet het geval is, wordt het verzoek automatisch afgewezen.
Vanaf 2014 gelden er nieuwe regels voor uitstel voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting. Het verzoek om uitstel wordt alleen gehonoreerd in de volgende gevallen:

  • de aangifte is op tijd gedaan over 2012, maar te laat gedaan over 2011 en 2010.
  • de aangifte is te laat gedaan over 2012, maar op tijd gedaan over 2011 en 2010.

Als de aangifte zowel in 2012 als in 2011 en 2010 niet of te laat is gedaan, wordt het verzoek om uitstel afgewezen.
De aangifte is te laat als deze pas na de inleverdatum bij de Belastingdienst binnen is. De inleverdatum staat op de aangiftebrief die de Belastingdienst aan het begin van het jaar opstuurt.