Bent u als werkgever genoodzaakt een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV? Vanaf 1 augustus gelden nieuwe Uitvoeringsregels bij ontslag door bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Lees wat er voor u is veranderd.

Gaat u een ontslagaanvraag indienen vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid? Dan moet u eerst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt dan of u voldoende heeft gedaan om ontslag te voorkomen én of u zich heeft gehouden aan de regels in de procedure.
Een overzicht van de nieuwe regels over ontslag staan in de UWV Uitvoeringsregels. Wij lichten graag enkele wijzigingen voor u uit.


Regels bij ontslag door bedrijfseconomische redenen
In de ‘UWV Uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen’ (UBE) zijn een aantal zaken veranderd. Zo geldt nu dat een ontslagaanvraag prematuur is als u niet voldoet aan de verplichting van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze verplichting houdt in dat u vooraf advies vraagt aan de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering. Heeft uw onderneming (meer dan) 50 medewerkers, maar heeft u geen ondernemingsraad? Dan volgt u de regels voor een onderneming met 10 tot 50 medewerkers.

Kan uw besluit leiden tot verval van arbeidsplaatsen of verandering van de werkzaamheden voor ten minste 25% van het personeel? Dan moet u als werkgever dit besluit bespreken met de personeelsvergadering. Ook bent u verplicht om advies te vragen aan de personeelsvergadering of de personeelsvertegenwoordiging.

Verder is in de nieuwe Uitvoeringsregels meer uitleg toegevoegd over:

  • het omgaan met internationale situaties bij ontslagvolgorde en afspiegeling
  • herplaatsing van werknemers in een passende functie
  • payrolling (en hoe u hierop het afspiegelingsbeginsel kan toepassen)


Regels bij ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook de ‘UWV Uitvoeringsregels ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid’ (ULAO) zijn gewijzigd.

In deze regels staat nu hoe het UWV beoordeelt of er een redelijke grond is voor opzegging van de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte payrollwerknemer.

Ook is er meer toelichting gegeven over herplaatsing van werknemers. Zo start de herplaatsingsinspanning op de datum waarop de twee jaar wettelijke loondoorbetaling is verstreken. Deze eindigt na de redelijke termijn.

Verder is er een toelichting gekomen op situaties rondom de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Met specifieke informatie over te late aanvragen en de bewaarprocedure. Bijvoorbeeld: uw werknemer heeft de WIA-uitkering te laat aangevraagd. Mogelijk is er dan geen toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst vanwege het opzegverbod tijdens ziekte.

Raadpleeg de nieuwe regels

De nieuwe UWV Uitvoeringsregels vervangen de Uitvoeringsregels van juli 2016. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor ingediende ontslagaanvragen vóór 1 augustus 2018.

Raadpleeg de ‘UWV Uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen’
Raadpleeg de ‘UWV Uitvoeringsregels ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid’