De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen – de micro-entiteiten – die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen.
Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Ook brengt het wetsvoorstel de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. Ten slotte wordt de publicatietermijn teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

De nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen. Toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk, mits àlle bepalingen worden toegepast. Officieel gezien gaan alle bepalingen in na publicatie in de Staatscourant.