Als uw afnemer niet betaalt, heeft dat ook voor de btw nare gevolgen. Er zijn nieuwe regels voor betalingstermijnen. Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?

Btw voorfinancieren. Als u een dienst of goed levert aan een afnemer, dan stuurt u daarvoor een factuur met btw. Deze btw moet u direct aangeven en afdragen bij uw periodieke btw-aangifte. Pas op het moment dat uw afnemer betaalt, krijgt u deze btw feitelijk binnen. U financiert zodoende regelmatig een behoorlijk bedrag aan btw voor.

Factuur niet betaald. Dit wordt pas echt vervelend als uw afnemer niet betaalt. In dat geval heeft u niet alleen de btw voorgefinancierd, u ontvangt helemaal niets van uw afnemer!

Tijdig verzoek om btw-teruggaaf indienen. Om de afgedragen btw terug te krijgen, moet u binnen één maand na het tijdvak waarin duidelijk is geworden dat uw factuur niet zal worden betaald een brief naar de Belastingdienst sturen. U moet aannemelijk maken dat de afnemer niet heeft betaald en ook niet zal betalen. Schrijf bijvoorbeeld een korte toelichting of stuur aanmaningen en correspondentie van en met een incassobureau mee.

Wat een gedoe! U krijgt uw geld niet van uw afnemer en om de btw terug te krijgen, moet u ook nog een hoop administratieve rompslomp doorlopen. U kunt dus beter proberen te voorkomen dat uw afnemer uw factuur niet betaalt.

Betalingstermijnen in de wet. Sinds kort wordt u door de wetgever een handje geholpen bij het (tijdig) incasseren van uw rekeningen. De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid zijn namelijk wettelijk vastgelegd. De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten afgesloten vanaf 16 maart 2013. De wettelijke betalingstermijn bedraagt standaard 30 dagen. Tip. Kortere betalingstermijnen, van bijvoorbeeld 14 dagen, blijven nog steeds mogelijk als ze zijn overeengekomen tussen bedrijven.

Uw beslissing. U kunt, zonder het versturen van een aanmaning, incassokosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten zijn een percentage van het bedrag, met een minimum van € 40,-. Daarnaast mag u ook wettelijke rente gaan rekenen.