Op 21 maart 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de faillissementswet die de positie van de curator versterkt. De nieuwe wetgeving is van toepassing op faillissementen die na 1 juli a.s. worden uitgesproken. Deze wetswijziging, die op 1 juli van kracht wordt, heeft een aantal gevolgen. Hieronder vindt u een aantal gewijzigde punten in de nieuwe faillissementswet.

Toegang tot administratie
Een van de wijzigingen is dat de curator toegang krijgt tot de (online-)administratie en alle administratieve bescheiden van de gefailleerde die de accountant onder zich heeft. Dit geldt zowel voor het samenstellings- als het controledossier.

Stille bewindvoerder
U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen.

Dwangakkoord
Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren.

Doorstart
Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken.