Wanneer bent u een kleine ondernemerdie in aanmerking komt voor de KOR?- U hebt een eenmanszaak of u maakt deel uit van een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of vennootschap onder firma. Bij een samenwerkingsverband geldt dat de deelnemers geen rechtspersonen mogen zijn.- U betaalt, na aftrek van de voorbelasting,in een jaar € 1.883 of minder btw.- U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw, zoals het regelmatig boeken van de ontvangsten en het bewaren van uw facturen.- Uw onderneming is in Nederland gevestigd .Let op! Vanaf 1 januari 2013 kan de KOR niet langer worden toegepast door in het buitenland gevestigde ondernemers die uitsluitend in Nederland prestaties verrichten.Voordelen KOR: Als u in een jaar € 1.345 of minder aan btw hoeft te voldoen, wordt u conformde KOR volledig vrijgesteld van btw. U kunt dan bij de Belastingdienst schriftelijk een ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen die horen bij een btw-administratie. Let op! Wanneer u uw aangifte inkomstenbelastinginvult, moet u uw voordeelals gevolg van de KOR bij uw winst optellen. •