Het wetsvoorstel btw-behandeling vouchers is in 2018 door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels voor de btw ter zake van vouchers welke na 31 december 2018 worden uitgegeven. De wetswijziging houdt verband met een EU-richtlijn die de EU-landen verplicht om de voucherregeling te implementeren in de omzetbelastingwetgeving.

Definitie voucher
Bij een voucher verkrijgt een consument het recht om tegen inlevering ervan een levering of dienst te ontvangen. Bij het begrip vouchers moet u denken aan boekenbonnen, cd-bonnen, dinercheques, cadeaubonnen, theater-, concert- en bioscoopbonnen, I-tuneskaart, VVV-bonnen etc. Het is niet nodig dat het een fysieke vorm heeft. Ook een tegoed op bijvoorbeeld een mobiele telefoon kan een voucher zijn.
Een kortingsbon is géén voucher, omdat de bon geen nominale waarde heeft en niet inwisselbaar is voor geld of producten.

Huidige regeling
Omdat vouchers worden aangemerkt als waardepapieren, is de verkoop van deze bonnen onder de huidige regelgeving altijd vrijgesteld van btw. Pas als de consument de voucher inwisselt, is btw verschuldigd. Bij kortingsbonnen is altijd btw verschuldigd bij verkoop van de bon.

Nieuwe regeling per 1 januari 2019
Met ingang van 1 januari 2019 bepaalt het soort voucher het tijdstip waarop btw moet worden geheven, bij verkoop van de voucher of bij inwisseling/verzilvering van de voucher. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen vouchers voor enkelvoudig gebruik en meervoudig gebruik.

– Vouchers voor enkelvoudig gebruik (single purpose voucher of SPV)
Bij een enkelvoudige voucher (vervoersbewijs, toegangskaart) heeft de consument recht op bepaalde goederen of diensten en is precies duidelijk waar de levering of dienst wordt verricht, wie de leverancier is en wat het toe te passen btw-tarief is. Een voorbeeld is een toegangskaart om 10 keer te gaan zwemmen in het plaatselijke zwembad.

Een enkelvoudige voucher is belast met btw op het moment van uitgifte. Bij het inleveren van de voucher is geen btw verschuldigd.

Wanneer zowel bekend is voor welk goed of welke dienst de voucher zal worden ingewisseld en duidelijk is in welke lidstaat dit zal zijn, dan is er btw verschuldigd bij de verkoop of uitgifte van de voucher. In beginsel is een bioscoopbon een enkelvoudige voucher. De bon geeft namelijk recht op toegang tot een Nederlandse bioscoop belast met 6% btw. Als de bioscoop echter ook kan worden gebruikt voor de aankoop van versnaperingen tijdens het bioscoopbezoek, is sprake van een meervoudige voucher. Het is bij aankoop immers nog niet bekend of de bon wordt gebruikt voor het bioscoopbezoek (belast met 6%) of voor de aankoop van aan alcoholhoudend drankje (belast met 21%).

Wanneer een enkelvoudige voucher niet wordt ingeruild, heeft dat geen gevolgen voor de btw. Voor niet-ingewisselde enkelvoudige vouchers is er geen btw-teruggave. Alleen wanneer een verkoper de enkelvoudige voucher terugneemt en terugbetaalt, kan de btw worden gecorrigeerd.

– Vouchers voor meervoudig gebruik (multi purpose voucher of MPV)
Bij een meervoudige voucher (bijvoorbeeld een telefoonkaart) heeft de consument eveneens recht op afname van goederen of diensten, maar is niet duidelijk welke goederen of diensten, wie de leverancier/dienstverrichter is en wat het toepasbare btw-tarief is. Een voorbeeld is een hotelbon van een hotelketen die in meerdere landen ingewisseld kan worden.

Een meervoudige voucher is niet belast met btw op het moment van uitgifte. De btw is verschuldigd bij inwisseling van de meervoudige voucher. De nieuwe regels zijn van toepassing op fysieke of online vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden uitgegeven.

Kortingsvoucher
Een kortingsvoucher geeft eenmalig recht op een prijskorting of een terugbetaling bij de levering van goederen of diensten. Denk bijvoorbeeld aan de bon die iemand ontvangt bij aankoop van een product en die kan worden ingewisseld bij de kassa. Zowel bij uitgifte als bij inwisseling van een dergelijke kortingsvoucher is geen btw verschuldigd. De verschuldigde btw zit op de producten die worden geleverd en daarbij moet dan rekening worden gehouden met de verleende korting.

Bedrag waarover btw wordt berekend
Zowel bij enkelvoudige als bij meervoudig vouchers wordt btw berekend over het bedrag dat de consument betaalt voor de voucher verminderd met de in dat bedrag begrepen btw.

Samenvatting
Voor enkelvoudige vouchers die na 31 december 2018 worden uitgegeven, wijzigt met ingang van 1 januari 2019 het moment van btw-heffing. Er is namelijk btw verschuldigd bij uitgifte van de voucher en niet meer bij inwisseling/verzilvering ervan.
Een voucher voor meervoudig gebruik levert een liquiditeitsvoordeel op voor de ondernemer die de btw verschuldigd is. De ondernemer kan het moment van btw-heffing enigszins sturen door een voucher te verkopen die zowel kan worden ingewisseld voor goederen en diensten die belast zijn met 6% btw als voor goederen en diensten die belast zijn met 21% btw. Let op bij de inrichting van uw administratie.