In de loonbelastingtabellen van januari 2016 konden de laatste aanpassingen in het Belastingplan 2016 niet meer worden meegenomen. Om die reden zijn er nieuwe tabellen gemaakt.
Softwareleveranciers en de Belastingdienst konden deze wijzigingen niet meer tijdig verwerken in hun pakketten. Per 1 april zullen de belastingtabellen conform het definitieve Belastingplan 2016 in werking treden.

De wijziging die is doorgevoerd is een aanpassing in de belastingtarieven voor de tweede en derde schijf van de loonbelasting. In de tabellen die tot 1 april gelden wordt er gerekend met een tarief van 12,05% en 40,20% belasting voor respectievelijk de tweede en derde schijf. De wijziging is dat deze tarieven voor heel 2016 zijn vastgesteld op 12,25% en 40,40%.

De nieuwe tabellen zijn niet in lijn met de werkelijke tarieven voor 2016, maar zijn zo ingericht dat ze over heel 2016 ook het verschil over de periode januari tot en met maart zoveel mogelijk repareren. In de tabellen vanaf 1 april wordt er daarom voor de tweede en derde schijf uitgegaan van een belastingtarief van respectievelijk 12,31% en 40,46%. Op deze manier heeft het effect van de tariefverhoging het minste effect op de aangifte inkomstenbelasting en worden naheffingen zoveel mogelijk voorkomen.

De tabellen voor bijzondere beloningen volgen per 1 april wel de werkelijke tarieven voor 2016. Alleen incidenteel loon zoals bijvoorbeeld overwerk en de jaarlijkse uitkering van vakantiegeld wordt afgerekend tegen deze tabellen. De gevolgen van de aanpassing in de belastingtabellen zal over het algemeen weinig invloed hebben op het incidenteel loon dat in het eerste kwartaal van 2016 is uitgekeerd.

De nieuwe belastingtabellen zullen worden opgenomen in de software voor de salarisadministratie. U heeft daar verder geen omkijken naar. Als u hulp nodig bent bij vragen van uw medewerkers omdat het hen bijvoorbeeld opvalt dat het netto salaris van april lager uitvalt, dan staan wij graag voor u klaar.