Op 1 augustus is een nieuw besluit over de reisbureauregeling gepubliceerd in de Staatscourant. In het besluit is nieuwe jurisprudentie verwerkt met een overgangsmaatregel en is een bestaande goedkeuring aangepast.
Het besluit bevat onder andere de volgende wijzigingen:

  • begrip ‘reiziger’ (zie paragraaf 3)
    In het besluit is opgenomen de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het begrip ‘reiziger’ ook betrekking kan hebben op andere klanten dan de persoon die gebruikmaakt van de gekochte reis. Nederland ging uit van een beperktere definitie. Daarom is in dit besluit een overgangsmaatregel opgenomen. Deze houdt in dat de reisbureauregeling onder voorwaarden alleen van toepassing is op de verkoop van reizen aan personen die zelf gebruikmaken van de gekochte reizen.
  • aanpassing voorwaarden toepassing 0%-tarief (zie paragraaf 5)
    Er is een goedkeuring voor boot- en vliegreizen (als onderdeel van een reisdienst) waarvan de plaats van vertrek of bestemming buiten de EU ligt. Deze goedkeuring houdt in dat het 0%-tarief ook geldt over het deel van het vervoer dat binnen de EU plaatsvindt. De voorwaarden voor de toepassing van het 0%-tarief zijn aangepast.

Een volledig overzicht van de wijzigingen, leest u in het Besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB 2014/645M. Gepubliceerd in de Staatscourant van 1 augustus 2014, Nr. 22215.