Nederland heeft een gunstig belastingklimaat voor internationale ondernemingen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. De fiscale regelgeving is vergelijkbaar met landen als het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Luxemburg.
Het belastingklimaat is aantrekkelijk, doordat over winsten die bedrijven in het buitenland maken niet ook nog in Nederland belasting wordt geheven. Op die manier wordt voorkomen dat bedrijven dubbel belasting betalen.
Daarnaast is er in Nederland geen bronbelasting op rentes en royalty’s. Ook bestaat de mogelijkheid om vooraf een oordeel te krijgen van de Belastingdienst of belastingconstructies mogen. Dat is aantrekkelijk voor bedrijven, want dan weten ze vooraf waar ze aan toe zijn.

Het gunstige belastingklimaat voldoet aan alle internationale regels en ook de controle die de Belastingdienst uitoefent is toereikend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Toch zijn er ook zorgen.
Door de regel die voorkomt dat er dubbel belasting wordt betaald, is Nederland ook aantrekkelijk voor fiscale sluiproutes. Bij het optuigen van die constructies door internationale bedrijven wordt gebruik gemaakt van de verschillen in belastingtarieven tussen landen. Zo hebben sommige landen een lage winstbelasting; andere juist een gunstig tarief voor bepaalde producten of diensten.
Door heen en weer te schuiven met geld proberen bedrijven zoveel mogelijk winsten onder het gunstigst mogelijke tarief te laten vallen. Daarvoor wordt vaak gebruik gemaakt van bedrijven die alleen in naam of met een klein kantoor in Nederland gevestigd zijn.

Ook in sommige andere landen kunnen belastingconstructies vooraf worden getoetst. Zo publiceerde een groep van internationale onderzoeksjournalisten 1028 documenten met daarin de fiscale constructies die 343 internationale bedrijven met de Luxemburgse belastingdienst hebben gemaakt.