De Belastingdienst verstuurt brieven over wat je kunt doen bij het einde van de termijn van bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Hierin lees je meer over de verschillende mogelijkheden die je hebt.

Je vindt in de brief meer informatie over de volgende opties:

  • openstaande belastingschuld nog niet te betalen

Na de zomer krijgt u dan alsnog bericht van de Belastingdienst met een betalingsvoorstel. Hebt u schulden met een betaaldatum voor maart 2020? Dan hoeft u deze ook nog niet te betalen.

  • bijzonder uitstel niet verlengen

Zodra het uitstel afloopt, hebt u geen uitstel meer voor de betalingsverplichtingen die ontstaan na de periode van 3 maanden waarvoor het uitstel gold. Doet u daarna dus aangifte loonheffingen of omzetbelasting dan betaald u deze gewoon voor het einde van de maand.
Voorbeeld: U hebt op 23 april bijzonder uitstel van betaling aangevraagd. U kreeg 3 maanden uitstel, tot 23 juli. U vraagt niet om verlenging van het bijzonder uitstel. Alle betalingsverplichtingen die ontstaan op of na 23 juli moet u dus op tijd betalen.

  • bijzonder uitstel verlengen

Verwacht u dat u de bedragen die u  moet betalen volgens uw eigen aangifte of volgens de aanslagen die u de komende tijd zult ontvangen nog niet kunt betalen? Dan kunt u uw bijzonder uitstel verlengen.

  • openstaande belastingschuld nu betalen

Daarvoor hoeft u geen aparte betaalafspraak te maken. Dit geldt voor belastingaanslagen waarvoor u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen vanwege de coronacrisis. Maar ook voor belastingaanslagen die een betaaldatum hebben voor maart 2020.