Van de middelingsregeling wordt slechts beperkt gebruik gemaakt. Het is dan ook een optie voor het kabinet om de regeling af te schaffen. Staatssecretaris Snel heeft de Tweede Kamer het rapport ‘Evaluatie middelingsregeling’ gestuurd. Deze evaluatie onderzoekt of de middelingsregeling doeltreffend is.  

Gebruik
Ten eerste is gekeken naar het huidige gebruik van de regeling. Het blijkt dat jaarlijks circa 50.000 belastingplichtigen gebruik maken van de middelingsregeling.

Het gebruik van de middelingsregeling is laag: 85% van de belastingplichtigen die recht hebben op een middelingsteruggave maakt er geen gebruik van.

Tweeschijvenstelsel

In het Belastingplan 2019 is opgenomen dat vanaf 2021 een tweeschijvenstelsel geldt, waarbij het tariefverschil tussen de huidige eerste en tweede schijf verdwijnt en het tariefverschil tussen de huidige derde en vierde schijf juist oploopt. Hierdoor zullen alleen nog mensen met een inkomen dat incidenteel in het toptarief valt (momenteel meer dan € 68.507) en sommige AOW-gerechtigden gebruik kunnen maken van de middelingsregeling. Dit betekent dat het aantal potentiële gebruikers met ongeveer 60% zal dalen. Daarnaast introduceert de Belastingdienst begin 2019 een applicatie die naar verwachting de toepassing en de uitvoering van de regeling zal vereenvoudigen voor zowel de burger als de Belastingdienst.

Afschaffing?
Door de lage benutting, de relatief hoge uitvoeringskosten en het niet meenemen van de inkomensafhankelijkheid van heffingskortingen is de doeltreffendheid van de middelingsregeling beperkt. Gezien deze bezwaren is het ook een optie om de middelingsregeling af te schaffen. Dit zou leiden tot een vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het nadeel van deze optie is dat de regeling wegvalt voor iedereen, ongeacht de achtergrond van het progressienadeel. Door invoering van het tweeschijvenstelsel zou het progressienadeel door tarieven echter toch nog maar een kleine groep hogere inkomens treffen.