Om uw werknemers eens iets extra’s te geven, kan een personeelsfonds interessant zijn. De rechter heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Hier liggen kansen, ook voor bedrijven met slechts enkele medewerkers.

Met een personeelsfonds kunt u op een fiscaal aantrekkelijke manier uw werknemers een cadeau geven, hen bijstaan bij extra huishoudelijke kosten of personeelsreizen (deels) betalen. Uitkeringen uit een personeelsfonds kunnen nl. onder voorwaarden onbelast plaatsvinden, terwijl u als werkgever toch ook deels hieraan heeft bijgedragen. Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad (09.08.2013) blijkt dat er niet langer vijf jaar hoeft te worden gewacht met uitkeren.

Voorwaarden personeelsfonds
Tot voor kort moest een personeelsfonds aan de volgende voorwaarden voldoen om onbelaste uitkeringen aan werknemers te doen:

  • de werknemer mag geen aanspraak hebben op enige uitkering of verstrekking;
  • de uitkeringen en verstrekkingen hebben geen betrekking op uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden;
  • de werknemers hebben in de laatste vijf kalenderjaren ten minste evenveel aan het fonds bijgedragen als de werkgever.

De laatste eis werd in het verleden altijd zo uitgelegd dat een personeelsfonds minimaal vijf jaar moest bestaan om onbelaste uitkeringen te kunnen doen. Bovendien moest in elk van die vijf jaar een bijdrage door zowel werkgever als werknemer worden gedaan.
De Hoge Raad heeft echter onlangs geoordeeld dat deze eis anders moet worden uitgelegd. In deze zaak gaat het om een personeelsfonds dat is opgericht in 2001. Met ingang van 2002 beginnen werknemers en werkgever met het storten van gelijke bijdragen in het fonds. In datzelfde jaar wordt ook al gestart met het doen van uitkeringen.
Volgens de Belastingdienst moeten deze uitkeringen belast worden, maar de Hoge Raad oordeelt anders. Gekeken moet worden naar de periode vanaf oprichting (2001) tot het moment van uitkering (2002). Als in die periode de bijdragen van de werknemers minimaal gelijk waren aan die van de werkgever, kan er direct een onbelaste uitkering plaatsvinden.

Werkkostenregeling
Ook onder de werkkostenregeling kan er gebruik worden gemaakt van een personeelsfonds. De voorwaarden zijn gelijk. Wel kan onder de werkkostenregeling het personeelsfonds worden gebruikt om de eindheffing te verminderen.

Voorbeeld:
Stel, een werkgever verstrekt zijn werknemer een cadeau van € 150,-. Omdat er geen mogelijkheid meer is om dit cadeau op te nemen in de fiscale vrije ruimte, moet de werkgever hierover 80% eindheffing betalen. Zodoende kost het cadeau hem € 270,-. Als er gebruik wordt gemaakt van een personeelsfonds, kunnen zowel de werkgever als de werknemer hierin de helft van de kosten van het cadeau (€ 75,-) storten. De werkgever kan de bijdrage van de werknemer vergoeden. Dit kost hem weliswaar 80% eindheffing, maar alleen over de bijdrage. Zodoende kost dit geschenk de werkgever nu € 75,- + € 75,- + (80% van € 75,-) = € 210,-.

Door deze uitspraak van de Hoge Raad hoeft een personeelsfonds niet minimaal vijf jaar te bestaan voordat er onbelaste uitkeringen kunnen worden gedaan. Een personeelsfonds kan in combinatie met de werkkostenregeling voordelig zijn.