Uw fiscale bedrijfsresultaten vragen om een passende structuur. Heeft u bijvoorbeeld hoge winsten behaald, verwacht u deze óf hebt u verwachte hoge winsten juist níet gerealiseerd? Dan kan dat al een aanleiding zijn. Kijk ook naar de mogelijkheden om de belaste winst te reduceren. Denk eens aan een ‘hybride structuur’.

Bij goede bedrijfsresultaten (oftewel hoge winsten) zijn er verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • investeren, zodat u in aanmerking komt voor EIA, MIA of willekeurige afschrijving
  • een maatschap of vof aangaan, zodat u de winsten kunt ‘spreiden’
  • volledig overstappen naar exploitatie in de vorm van een bv
  • terugkeren vanuit de bv naar een zelfstandige onderneming in de inkomstenbelastingsfeer

Een hybride structuur mogelijk?
Al meerdere jaren speelt de vraag of een ‘hybride structuur’ ook tot deze mogelijkheden behoort. Dit is een structuur waarin gewerkt wordt met een bv én een zelfstandige onderneming. Al net zolang is de Belastingdienst zich ervan bewust dat een hybride structuur (ernstige) fiscale gevolgen heeft, en probeert dit dan ook tegen te gaan.

Het standpunt van de Belastingdienst is: in een hybride structuur moeten de aandelen in de bv worden gerekend tot het verplichte ondernemingsvermogen. Dat betekent dat de belastingheffing maximaal zou kunnen oplopen tot 25 procent vennootschapsbelasting én dan nog eens 52 procent over de resterende 75 procent. Oftewel: 64 procent. Dat is voor geen enkele ondernemer interessant.
Het gerechtshof in Arnhem heeft uitspraak gedaan over de hybride structuur. Na de laatste uitspraak heeft het Ministerie bekendgemaakt niet in hoger beroep te gaan.  
Deze beslissing betekent: de aandelen in een bv mogen in bepaalde gevallen tot het zogenaamde box 2-vermogen worden gerekend (dus niet verplicht tot het ondernemingsvermogen). Dit betekent in de praktijk dat het mogelijk kan zijn een samenwerkingsverband aan te gaan: tussen u als zelfstandige en een bv als tweede vennoot.

Maximaal profiteren
Ondernemer zijn voor de heffing van inkomstenbelasting heeft als belangrijk voordeel: u kunt gebruikmaken van faciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Maakt u blijvend hoge winsten? Dan wordt de bv aantrekkelijk. Een bv betaalt namelijk maar 20 procent vennootschapsbelasting over de winst tot 250.000 euro. In de toekomst betaalt u bij verkoop van de aandelen over de waardestijging en bij onttrekking (dividend) vanuit de bv naar privé nog 25 procent aan box 2-heffing. In totaal is de belastingdruk over iedere euro winst dan 40 procent.

Veel ondernemers zijn daarom op zoek naar een tussenoplossing, om de voordelen van beide belastingregimes te kunnen toepassen.

Voorwaarde hybride structuur
De hybride structuur die nu in beeld komt is dus een maatschap of vennootschap onder firma, met als vennoten: uzelf én een besloten vennootschap. Hiervoor geldt de volgende voorwaarde: de bv moet andere inkomensbronnen hebben dan alleen het winstaandeel in de onderneming.

Wilt u meer weten over de hybride structuur of andere mogelijke fiscale voordelen dan helpt Margreet Claassen- Lamers van onze fiscale afdeling u graag verder.