Geen enkele ondernemer zit te springen om een belastingcontrole. Het kost tijd en dus geld en een controle is sowieso nooit ‘leuk’. Onlangs is het Handboek Controle van de Belastingdienst openbaar gemaakt.

Handboek Controle openbaar.
Onlangs is het Handboek Controle van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Het handboek steunt op de al eerder openbaar gemaakte: ‘Controle Aanpak Belastingdienst’. Dit handboek is natuurlijk primair gericht op de controlemedewerkers van de Belastingdienst, maar het is uiteraard voor u als ondernemer ook interessant om te weten hoe de Belastingdienst bij het voorbereiden en uitvoeren van een belastingcontrole te werk moet gaan.

Controle aangifte en/of boekhouding.
Volgens het handboek is een belastingcontrole kort gezegd: een controle waarmee een controlemedewerker het object van onderzoek (meestal een belastingaangifte), toetst of evalueert aan de hand van criteria (normen) en waarover hij zich een oordeel vormt dat een gebruiker een bepaalde mate van zekerheid geeft.

In gewone mensentaal betekent dit dat een controlemedewerker uw aangifte of uw boekhouding toetst aan de regelgeving en beoordeelt of de gegevens in deze aangifte of boekhouding voldoende betrouwbaar zijn om als basis voor het opleggen van een aanslag te dienen. Het handboek beschrijft hoe de controle moet verlopen.

Iedere controlemedewerker moet zich houden aan de richtlijnen van het Handboek Controle. Het handboek geldt voor alle medewerkers bij alle vormen van controle. Een controlemedewerker mag daarvan alleen na overleg met zijn leidinggevende afwijken en moet dit gemotiveerd in het controledossier vastleggen.

Met het handboek wil de Belastingdienst zorgen voor kwalitatief betere controles, maar ook voor eenheid van beleid en uitvoering. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst, maar ook u als ondernemer kunt daar baat bij hebben.

Een goed voorbereide en goed uitgevoerde controle zal normaal gesproken sneller en veel prettiger verlopen. Dit voorkomt frustratie bij beide partijen en bovendien kunnen u en uw medewerkers hierdoor waarschijnlijk weer sneller verder met de normale werkzaamheden.

Standaardisering.
Verder is het wel zo prettig om te weten dat u niet anders wordt behandeld dan uw concurrenten. Door de standaardisering heeft u net zo veel, of net zo weinig, ‘overlast’ van een controle als uw concurrent. Hoe prettig een controle verloopt, kan alles te maken hebben met de manier waarop u de controlemedewerker tegemoet treedt.

Standaardisering betekent ook dat de controle niet ineens eindeloos gaat duren als een controlemedewerker onverhoopt voor langere tijd uitvalt. Door de standaard manier van werken, kan een andere controleur de draad oppakken waar zijn voorganger was gebleven.

Voor u als ondernemer is het onmogelijk om het handboek en de controleaanpak op uw duimpje te kennen en de Belastingdienst (of de rechter) te wijzen op afwijkingen in uw nadeel. Het is dus belangrijk om bij een belastingcontrole tijdig uw adviseur in te schakelen.