Je kunt je bedrijf verkopen volgens de zogeheten Management buy-in (MBI) of Management buy-out (MBO) methode. In dit artikel leggen wij beide methodes uit, hoe het in zijn werk gaat en waar je op moet letten.

Wat betekent Management buy-in?

Een MBI betekent dat iemand van buiten het bedrijf de aandelen koopt (eventueel samen met een investeerder) en de plaats inneemt van de huidige ondernemer.

Voordelen

Een goede MBI kandidaat heeft de beschikking over eigen geld, dan wel van een investeerder. Zo’n kandidaat heeft klaarblijkelijk een investeerder weten te overtuigen of durft zelf risico te nemen met zijn eigen geld. Het gaat derhalve vaak om kandidaten die ondernemersbloed hebben of zelfs al ervaring hebben als ondernemer en weten wat ze willen/kunnen. Een MBI kandidaat zorgt ook voor een frisse wind in de onderneming, wat soms nodig is.

Risico

Een buitenstaander die jouw bedrijf over wil nemen, is dat wel zo verstandig? Een risico kan zijn dat de MBI kandidaat zich misschien nog helemaal niet heeft bewezen als ondernemer. Een uitstekende manager is namelijk heel wat anders dan een ondernemer. Een ander risico is dat een buitenstaander een andere cultuur of manier van doen heeft wat mogelijk niet past/werkt binnen de huidige bedrijfscultuur. Daarnaast kan de kandidaat zich vergissen in de markt waarin de onderneming zich bevindt.

Wees alert

Wat we wel eens tegenkomen zijn MBI kandidaten zonder geld of investeerder met geld. Extra alertheid is dan vereist. Hierbij is vaak de vraag of de verkoper van de onderneming de overnamesom geheel of gedeeltelijk kan financieren waarbij de koper geheel geen risico loopt.

Wat betekent Management buy-out?

Een MBO betekent dat iemand (kunnen er ook meer zijn) van binnen de onderneming de aandelen koopt (eventueel samen met een investeerder). Vaak betreft dit een of meerdere managers.

Voordelen

In dit geval zijn de kwaliteiten van de koper bekend. Daarnaast is de persoon ook bekend bij de rest van het personeel. Soms ziet de rest van het personeel al mijlenver aankomen dat deze persoon de onderneming gaat overnemen. Dan is ook goed te voorzien hoe de rest van het personeel gaat reageren op het nieuws over de overname. Ook gaat dit proces vaak sneller en eenvoudiger. Zo is een uitgebreid boekenonderzoek minder aan de orde. Het reilen en zeilen en de risico’s zijn vaak gesneden koek voor de MBO kandidaat.

Risico

Er schuilt echter wel een belangrijk risico in de MBO. Mocht gaandeweg het overnametraject de sfeer verslechteren omdat koper en verkoper er niet uitkomen, dan heeft dat zijn weerslag op de relatie. En als de overname geheel mislukt kan het zijn dat de MBO kandidaat het bedrijf verlaat. Hierdoor gaat er wellicht een belangrijke medewerker verloren die ook nog eens veel kennis van de markt en van de onderneming meeneemt.

Hoe gaat de financiering van Management buy-in/buy-out in zijn werk?

Het financieren van de overname middels een MBO of een MBI gebeurt op verschillende manieren. Als er een investeringsmaatschappij bij betrokken is, wordt de financiering vaak ingevuld door de bank, aangevuld door de investeringsmaatschappij en de kandidaat. Is er geen investeringsmaatschappij bij betrokken dan zie je vaak een verdeling van 50% bank, 25% koper en 25% verkoper (vendor loan). In het geval van een MBO is de verkoper vaker bereid een deel van de koopsom te financieren. Daarnaast ziet ook de bank minder risico’s voor financieren van een deel van de koopsom.

Kun je een MBI of MBO zelf regelen?

Zowel bij een MBI of MBO komen er vele diverse vraagstukken op je af. De antwoorden op deze vragen kun je het beste zoeken bij iemand die daar verstand van heeft. Binnen Schuurman & de Leeuw vind je de juiste specialisten die door hun jarenlange ervaringen in dergelijke trajecten jou optimaal kunnen adviseren en bijstaan in deze cruciale trajecten voor jou als ondernemer.

Neem voor vragen contact op met Gert Bloemendal via 0317 – 413281 of mail voor een vrijblijvende kennismaking: g.bloemendal@sedl.nl.