Wij krijgen vaak de vraag waarom die machtigingsformulieren worden verstuurd en waarom zo vaak. Daarom vertellen we u hier graag wat meer over.

De machtigingsformulieren zijn in het leven geroepen om belastingadviseurs de kans te geven om de aanslagen of beschikkingen die de Belastingdienst naar de cliënt verstuurd ook elektronisch te ontvangen. Om te voorkomen dat er zonder toestemming aanslagen kunnen worden ingezien worden er machtigingsformulieren naar de betreffende cliënt verstuurd op het moment dat een intermediair een aanvraag doet. De aanvragen worden per jaar gedaan en moeten per belastingsoort en per persoon worden gedaan.  Voor de inkomstenbelasting/ bijdrage zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting en omzetbelasting worden er SBA’s (Serviceberichten aanslagen) aangevraagd en voor de toeslagen worden er SBT (Serviceberichten toeslagen) aangevraagd. Ten slotte kunnen er ook nog machtigingen worden aangevraagd om een vooraf ingevulde aangifte (VIA’s) van de Belastingdienst in te zien. Deze machtigingen heten de VIA’s.
Ik ga hieronder graag wat verder in op de procedures van de verschillende machtigingen.

Procedure SBA’s
De SBA machtigingen worden eens per jaar door ons kantoor aangevraagd. De aanvraag van de SBA machtigingen verloopt als volgt:
– U bent een nieuwe cliënt van ons kantoor en vervolgens vragen wij SBA machtigingen aan voor u, uw fiscale partner en eventueel uw onderneming. Hierbij gaan wij voor de volledigheid 1 jaar terug vanaf het jaar dat u cliënt bent geworden. Dit betekent dat u ineens heel veel formulieren tegelijk kunt ontvangen waarbij het kan gaan om de formulieren van u en uw partner en van verschillende jaren. Bij de SBA machtigingen hoeft u alleen actie te ondernemen wanneer u de machtiging niet af wilt geven. Dan vult u het formulier in en stuurt u deze ondertekent terug naar de Belastingdienst. Indien u dit doet, kunnen wij geen gegevens van u inzien. Doet u niets dan zien wij de machtigingen van het betreffende jaar na enige tijd in ons elektronische systeem binnenkomen.
– Indien u een bestaande cliënt van ons kantoor bent worden de SBA machtigingen eens per jaar automatisch doorgezet door de Belastingdienst. Ook hierbij hoeft u alleen actie te ondernemen wanneer u de machtiging niet af wilt geven. Dan vult u het formulier in en stuurt u deze ondertekent terug naar de Belastingdienst. Indien u dit doet, kunnen wij geen gegevens van u inzien. Doet u niets dan zien wij de machtigingen van het betreffende jaar na enige tijd in ons elektronische systeem binnenkomen.

Procedure SBT’s/ VIA’s
De SBT en VIA machtigingen worden ook eens per jaar door ons kantoor aangevraagd. Deze procedure is iets anders en loopt als volgt:
– Zowel bij bestaande als nieuwe cliënten vragen wij de SBT/ VIA machtigingen eens per jaar aan voor u en uw fiscale partner. Dit doen wij alleen voor de jaren waarvoor wij uw aangifte verzorgen. Bij de SBT/ VIA machtigingen dient u actie te ondernemen wanneer u de machtiging wel af wilt geven. U ontvangt de formulieren namelijk met een activeringscode welke u aan ons dient door te geven voor een bepaalde datum. Vervolgens vullen wij deze code in ons systeem in waarna wij de SBT/ VIA kunnen inzien van het betreffende jaar. Indien u dit niet doet, kunnen wij geen gegevens van u inzien. Dit betekent dat wanneer u geen machtiging wilt afgeven u geen actie hoeft te ondernemen.

Wij hebben in de week van 1 juli de SBA machtigingen weer vernieuwd voor de bestaande en nieuwe cliënten voor de desbetreffende jaren. Het kan zijn dat u daarom in deze weken weer nieuwe machtigingsformulieren ontvangt. U kunt hierbij de procedure volgen welke voor de SBA machtigingen van toepassing is.

Indien u nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen, Mariëlle van Bentum vertelt u hier graag meer over.