De aanvraagloketten voor de zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen.

Voorwaarden bonus

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de bonus zijn:

  1. De zorgprofessional heeft in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.
  2. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen.
  3. De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

De voorwaarden voor de 2021 bonusregeling zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er enkele aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus zich ervan dient te vergewissen dat elke zorgprofessional maximaal 1 bonus krijgt. Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Hoe hoog is de zorgbonus?

De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de € 200 tot € 240. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021.

Waar vraag ik de zorgbonus aan?

Vanaf dinsdag 15 juni 2021 om 09.00 uur is het aanvraagloket voor zorgaanbieders geopend. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen vanaf hetzelfde tijdstip terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli om 18.00 uur.
Meer informatie over de zorgbonus voor zorgaanbieders vind je hier. De PGB-budgethouders kunnen hier meer informatie vinden.

Meer nieuws omtrent Corona lees je hier.