In deze economische tijden is het goed om overzicht te houden over uw bezittingen en schulden. Bent u in het bezit van een lijfrente die niet meer waard is dan € 4.242? Dan is het goed om u af te vragen of u de hele rit wel wilt uitzitten. Eerder laten uitkeren kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Sanctie van 20% revisierente bij waarde meer dan € 4.242

De regel voor afkoop is dat alle betaalde (en afgetrokken) bedragen én het daarover behaalde rendement worden belast in box 1. Daarnaast wordt door de belastingdienst revisierente in rekening gebracht. Deze rente bedraagt 20% van de waarde van de lijfrenteverzekering/lijfrentespaarrekening en is niet aftrekbaar. Het is in dat geval beter om de lijfrente te gebruiken voor de reeks normale uitkeringen.

Voorkomen fiscale sanctie

Dat is echter anders voor een nog niet ingegane lijfrente als de waarde niet meer dan € 4.242 bedraagt. Dan kan de gehele waarde in één termijn worden uitbetaald zonder fiscale sanctie. Het uitbetaalde bedrag wordt progressief belast in box 1, maar er is dan geen revisierente verschuldigd. Heeft u verschillende lijfrenten bij eenzelfde aanbieder? Dan moet de waarde van deze lijfrenten wel bij elkaar worden opgeteld.

Wanneer u dus een lijfrente heeft die minder waard is dan €4.242 is het verstandig om te overwegen om de lijfrente te laten uitkeren, nu er nog geen fiscale sanctie op de loer ligt.

Waarde lijfrente Fiscale gevolgen
Meer dan € 4.242 Afkoop: progressief IB-tarief + 20%
Normale uitkeringen: progressief IB-tarief
€ 4.242 en minder Eenmalige uitkering: progressief IB-tarief
Normale uitkeringen: progressief IB-tarief