Vanaf 1 januari 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen door een nieuwe.

De regeling verandert onder andere op de volgende punten:

  • De  korting op de btw die u moet betalen vervalt. Daarvoor in de plaats komt een vrijstelling voor de btw. U kunt zelf kiezen of u meedoet aan de nieuwe regeling. 
  • De huidige kleineondernemersregeling is alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Aan de nieuwe kleineondernemersregeling kunnen vanaf 2020 ook rechtspersonen deelnemen zoals stichtingen, verenigingen en bv’s.

Wanneer kunt u meedoen met de nieuwe kleineondernemersregeling?
Als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

• U bent btw-ondernemer.
• U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
• Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar. Niet alle omzet telt mee bij het bepalen van deze grens. 

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet?

Via belastingdienst.nl/kor vindt u een hulpmiddel waarmee u dat zelf eenvoudig na kunt gaan. Indien u besluit mee te doen moet u zich vooraf aanmelden. De aanmelding moet uiterlijk voor 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Wilt u hier meer over weten? Margreet Claassen- Lamers en Mariëlle van Bentum vertellen u hier graag meer over.