De fiscus controleert strenger op openstaande btw-schulden. Uit een recente uitspraak blijkt dat het niet afdragen van deze btw grote gevolgen kan hebben.
Vorig jaar kondigde de Belastingdienst aan scherper te gaan controleren op openstaande btw-schulden. Het gaat dan om btw die ten onrechte niet is afgedragen. De btw-schulden staan dan wel op de balans maar zijn niet opgenomen in de btw-aangifte. Dat het niet afdragen van deze btw grote gevolgen kan hebben, ondervond onlangs de directeur-grootaandeelhouder van een softwarebedrijf. Het softwarebedrijf heeft over 2006 en 2007 te weinig btw afgedragen. In totaal gaat het om een bedrag van maar liefst € 75.571,-!
Deze schuld is keurig opgenomen op de balans ultimo 2008. Deze balanspost leidt tot vragen van de Belastingdienst, waarna de BV alsnog de verschuldigde btw moet betalen. Op 24 juni 2011 worden er dan ook naheffingsaanslagen opgelegd.

Het bedrijf kan de naheffingsaanslagen echter niet betalen. De huisbank heeft het krediet opgezegd. Op 7 juli 2011 meldt de BV de betalingsonmacht bij de Belastingdienst. Deze accepteert deze melding echter niet en stelt de bestuurder van de BV privé aansprakelijk voor de openstaande btw-schulden.
Uiteindelijk komt de zaak voor het Gerechtshof in Den Haag, 27.10.2014 (GHDHA:2014:3480) . Het Hof oordeelt dat de melding van betalingsonmacht inderdaad niet rechtsgeldig is.
Weliswaar is deze melding gedaan binnen de wettelijke termijn van twee weken na het opleggen van de naheffingsaanslagen, maar doordat er sprake is van substantiële bedragen mag worden aangenomen dat de bestuurder bekend was of bekend had moeten zijn (grove schuld) met deze onbetaald gebleven belasting. De melding had daarom direct na het indienen van de btw-aangiften gedaan moeten worden en niet pas na het opleggen van de naheffingsaanslagen.
Nu de bestuurder niet heeft kunnen aantonen dat hem geen verwijt treft, wordt hij privé aansprakelijk gesteld voor deze btw-schulden.