Piet heeft zijn eenmanszaak ‘ingebracht’ in aannemersbedrijf Piko BV. De onderneming van Piet wordt dus voortaan uitgeoefend in de door hem opgerichte BV. Kort daarna ontvangt hij van onderaannemer Henk een offerte voor het verrichten van loodgieterswerkzaamheden. De aanneemsom is € 103.750,-.

Piet laat weten dat hij nog aanvullende gegevens nodig heeft. Ook deelt hij Henk mee dat de facturen op naam van Piko BV moeten komen te staan. Desondanks krijgt Piet een eerste factuur op naam van zijn eenmanszaak. Daarop neemt hij meteen weer contact op met Henk met het verzoek om een nieuwe factuur te sturen op naam van Piko BV. Aan dit verzoek wordt door Henk voldaan. Ook alle volgende facturen staan op naam van de BV.

Na afronding van de werkzaamheden blijft een factuur van € 33.054,- onbetaald. Door het uitblijven van betalingen door de opdrachtgever van het project, is Piko BV in zwaar weer terechtgekomen. Daarom kan de laatste factuur van Henk niet worden voldaan.

Daarop stelt Henk dat hij geen overeenkomst van onderaanneming heeft gesloten met Piko BV maar met Piet in privé (lees: zijn eenmanszaak). De eerste correspondentie en de eerste factuur waren ook gericht aan de eenmanszaak. Slechts op verzoek van Piet heeft hij de tenaamstelling gewijzigd in Piko BV. Daar komt nog bij dat een deel van de eerdere facturen zijn betaald door Piet in privé en niet door Piko BV. Alle reden dus om aan te nemen dat Henk met de eenmanszaak van Piet te maken had en niet met Piko BV. Dit betekent dat Piet privé aansprakelijk is voor de betaling van de laatste factuur.

De vraag wie de contractspartij van Henk is, hangt volgens de Rechtbank Den Haag, 13.10.2016 (RBDHA:2016:11769) , af van wat Henk en Piet daarover tegen elkaar hebben verklaard en wat ze over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden. Dat moet blijken uit de feitelijke omstandigheden. Als Henk meent dat niet Piko BV maar Piet in privé zijn contractspartij is, ligt de bewijslast daarvoor bij Henk.
Piet heeft direct na ontvangst van de eerste correspondentie en de eerste factuur aan Henk laten weten dat de facturen op naam van Piko BV moesten komen te staan. Volgens de rechter blijkt daaruit dat Piet bij de totstandkoming van het contract duidelijk heeft gemaakt dat hij het contract niet voor zichzelf wil aangaan, maar dat Piko BV de contractspartij van Henk is.

Dat een deel van de facturen door Piet in privé is betaald, maakt dat niet anders. Door het slechte betaalgedrag van de opdrachtgever is Piko BV in de problemen gekomen. Als tijdelijke oplossing heeft Piet toen geld ‘voorgeschoten’ met de gedachte om dit later weer met de BV te verrekenen. Dat is onvoldoende om te stellen dat daardoor Piet in privé ook contractspartij is. De rechter oordeelt dat Piet in privé niet aansprakelijk is voor de betaling van de laatste factuur. Daarvoor kan Henk alleen bij de BV aankloppen.