De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer je je werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

Vaste opnamevolgorde
Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streep je  de vakantiedagen af in volgorde van hun geldigheidsduur.

Andere afspraken
In een arbeidsovereenkomst of cao kun je met werknemers afspreken dat vakantiedagen later vervallen. Eerder is niet toegestaan. Is je werknemer niet in staat geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden het niet toelieten, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.