Vanaf 1 juli 2021 zijn afstandsverkopen (webshops) belast in het EU-land van aankomst van de goederen. Dit kan een behoorlijke impact hebben op de administratie van jouw webshop. In dit artikel gaan wij verder in op de nieuwe regeling, de zogeheten OSS-aangifte.

One Stop Shop registratie

Vanaf 1 juli 2021 kun je gebruik gaan maken van de zogenoemde One Stop Shop (OSS)-aangifte. Wanneer je kiest voor een OSS-registratie, kan alle verschuldigde btw bij afstandsverkopen door middel van één OSS-aangifte worden ingediend. Je betaalt het totale verschuldigde bedrag voor alle EU-landen in één keer aan de Belastingdienst in het land waar je gevestigd bent. Zij zorgen er vervolgens voor dat de btw is de juiste landen terecht komt.

Het is niet mogelijk om via de OSS-aangifte btw uit andere EU-landen terug te vragen. Eventuele buitenlandse btw moet je via een apart teruggaafverzoek terugvragen.

OSS-aangifte vrijwillig

De nieuwe OSS-aangifte is vrijwillig. Dit betekent dat je er nog steeds voor kunt kiezen om jouw afstandsverkopen direct via de buitenlandse btw-aangifte aan te geven en af te dragen. Dit kan bijvoorbeeld voordelig zijn, omdat je ook btw wilt terugvragen in het andere EU-land.

OSS-aangifte alleen mogelijk voor gehele EU

De keuze om geen gebruik te maken van de OSS-aangifte geldt voor de gehele EU. Het is niet mogelijk om voor ieder EU-land een aparte keuze te maken of je aangifte doet via de OSS of via directe btw-aangifte. De regeling is alles of niets.

Je hebt concluderend dus twee opties:

  1. OSS- registratie en één aangifte doen bij de Nederlandse Belastingdienst voor heel de EU (geen teruggave verzoeken mogelijk)
  2. Doorgaan op de oude voet en btw aangifte in iedere afzonderlijke lidstaat doen (voor teruggave verzoeken)

Meld je snel aan!

Om vanaf 1 juli 2021 gebruik te kunnen maken van de OSS-aangifte moet je je hiervoor uiterlijk 30 juni 2021 bij de Belastingdienst aanmelden via Belastingdienst Zakelijk. Hiervoor heb je e-Herkenning niveau 3 nodig. Ook voor de latere indiening van de OSS-aangifte heb je e-Herkenning nodig. Voorlopig lijkt de Belastingdienst nog niet met andere mogelijkheden te komen om aangiften in te dienen. Meer informatie vind je hier.

Vragen

Mocht je aanvullend vragen hebben over dit artikel, dan kun je terecht bij Margreet Claassen- Lamers via 0317 – 413281.

 

Meer S+DL nieuws lees je hier.