Moet er om een nieuwe inkoopfactuur gevraagd worden als op de factuur het vestigingsadres van de leverancier ontbreekt?

Kleine factuurgebreken.
Als uw BV (of IB-onderneming) btw-belaste prestaties verricht, heeft deze recht op aftrek van voorbelasting. Als een inkoopfactuur echter niet voldoet aan alle formele factuurvereisten, kan de Belastingdienst de aftrek van btw weigeren. Uit Europese rechtspraak blijkt dat kleine gebreken op een inkoopfactuur niet mogen leiden tot het weigeren van de btw-aftrek. Hierdoor kan bijvoorbeeld het enkele gebrek dat ontstaat door het vermelden van een postbusadres van de leverancier in plaats van het vestigingsadres, niet leiden tot weigering van het recht op aftrek van btw. Bij meerdere gebreken op een inkoopfactuur kan de Belastingdienst het recht op btw-aftrek wel weigeren.

Inkoopfacturen checken.
Ontvangt u een inkoopfactuur die niet aan de factuurvereisten voldoet, vraag de leverancier dan om een nieuwe factuur te sturen. Als op de inkoopfactuur het postbusnummer van de leverancier staat in plaats van het vestigingsadres, dan mag de Belastingdienst de btw-aftrek niet weigeren als er verder aan alle factuurvereisten is voldaan.
Let op. Toch laten veel ondernemers veiligheidshalve ook het vestigingsadres op de factuur vermelden. Voorkom dus discussie en zorg dat op facturen ook de vestigingsadressen staan, niet alleen van uw leverancier, maar ook uw eigen vestigingsadres.

Heeft u nog vragen of kunt u advies gebruiken over dit onderwerp? Onze specialisten van de fiscale afdeling adviseren u graag. Zij zijn bereikbaar via info@sedl.nl of 0317-413281.