Klein pensioen afkopen.
Kleine pensioenen (een bruto-uitkering van maximaal € 474,11 per jaar) zijn vaak een gevolg van tijdelijke baantjes, bijvoorbeeld als werkstudent, etc. U mag een dergelijk pensioen onder voorwaarden afkopen, waardoor u een eenmalige uitkering ineens krijgt.

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels. Pensioenuitvoerders kunnen dan zonder uw voorafgaande instemming het pensioenkapitaal overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder bij wisseling van werkgever. Pas als u na vijf jaar nog geen andere baan heeft, kan er, mits de pensioenuitvoerder daaraan meewerkt, tot afkoop worden overgegaan. De pensioenuitvoerder kan echter ook beslissen om het pensioen te laten staan totdat de pensioendatum is bereikt.

Hele kleine pensioenen vervallen.
Hele kleine pensioentjes (met een uitkering van minder dan € 2,- bruto per jaar) vervallen vanaf 1 januari 2019 automatisch.
Let op. Bent u het daar niet mee eens, dan moet u, zoals de zaken er nu voorstaan, voor 1 juli 2019 contact opnemen met de pensioenuitvoerder om te vragen wat de mogelijkheden nog zijn: afkoop of overdracht naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien of u nog ergens wellicht zo’n klein pensioen heeft opgebouwd.