Het is weer de maand van het uitbetalen van het vakantiegeld. Betaalt u aan uw werknemers overwerkloon uit? Let dan op bij de berekening van het vakantiegeld. Sinds 1 januari 2018 heeft een werknemer ook recht op vakantietoeslag over het overwerkloon. Dus over de uitbetaalde overwerkuren moet u deze of komende maand ook 8 procent vakantietoeslag betalen. Daarnaast zijn er meer aandachtspunten rond vakantiegeld.

Vakantiegeld wordt berekend over het brutoloon. Over een bonus, dertiende maand, winstuitkering of onkostenvergoeding hoeft u geen vakantiegeld te betalen. Het vakantiegeld moet uiterlijk in juni uitbetaald zijn. Als de werknemer ziek is, loopt de opbouw van het vakantiegeld door.
U mag op basis van bepaalde prestaties van werknemers extra vakantiegeld in het vooruitzicht stellen en uitbetalen. Minder dan 8 procent mag echter niet. U dient minimaal 8 procent vakantiegeld uit te betalen.