Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft onlangs een voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of er bij het doorberekenen van kosten aan een klant of opdrachtgever btw in rekening moet worden gebracht.

Hoofdregel

Belast met btw. Eerst even terug naar de basis: als u kosten doorbelast aan een klant, dan moet u hierover in beginsel btw in rekening brengen. Daarbij moet u uitgaan van het btw-tarief dat u aan uw klant in rekening brengt over de door u verrichte dienst of de geleverde goederen. Als u dus bijvoorbeeld managementadviesdiensten verricht, dan moet u over doorbelaste reiskosten ook 21% btw berekenen.
In de praktijk gaat dit vaak mis. Veel ondernemers denken dat het doorbelasten van kosten zonder btw kan plaatsvinden. Zij rekenen dan wel 21% btw over hun geleverde prestatie, maar niet over de doorbelaste kosten.
Niet altijd met btw belast. Een recente uitspraak van de Hoge Raad, maakt duidelijk dat de hiervoor genoemde hoofdregel niet altijd opgaat. De Hoge Raad concludeert in dit arrest namelijk dat het doorbelasten van kosten niet altijd een btw-belaste activiteit is.

Voorwaarden voor btw-heffing.
Om tot btw-heffing over een doorbelasting van kosten te komen, moet er volgens de Hoge Raad sprake zijn van een prestatie:

  • tegen een vergoeding; en
  • die niet is vrijgesteld van btw

In de regel zijn doorbelaste kosten onderdeel van een geleverde prestatie. Denk hierbij aan reiskosten die door een adviseur aan zijn klant in rekening worden gebracht. In een dergelijke situatie zal er gewoon btw op de doorbelaste kosten berekend moeten/mogen worden. Als er echter louter kosten worden doorbelast, dan is er geen sprake van een btw-belastbare prestatie. Nu denkt u wellicht: “Prima, wat maakt het uit?” Als u echter zonder btw doorbelast, betekent dit ook dat de voorbelasting die op deze kosten drukt, niet mag worden verrekend.

Wat betekent dit concreet?
Als u enkel reiskosten doorbelast aan een relatie waarbij er geen sprake is van een prestatie, dan moet dit zonder btw plaatsvinden. De btw die u heeft betaald op deze reiskosten, mag u vervolgens ook niet verrekenen. Het is dan zaak dat u duidelijk afspreekt welk bedrag u mag doorbelasten. Het feit dat de btw niet mag worden verrekend, zorgt ervoor dat u eigenlijk de reiskosten inclusief btw moet doorbelasten om er niet op achteruit te gaan.

Heeft u meer vragen over dit onderwerp? Onze collega’s van de fiscale afdeling adviseren u graag en zijn bereikbaar via info@sedl.nl of 0317-413281.