Vaak blijkt bij de jaarafsluiting dat er wat (kleine) fouten zijn gemaakt waardoor er te weinig (of te veel) btw is afgedragen. Hoe kunt u dit het beste corrigeren?
Uiteraard dient u ieder kwartaal (of iedere maand) uw btw-aangifte in. In theorie zou de afdracht gedurende de vier kwartalen (of de 12 maanden) van een jaar voldoende moeten zijn om de totaal verschuldigde btw over een kalenderjaar te voldoen.

Vaak worden er echter achteraf wijzigingen aangebracht in de administratie die tot een aanpassing van de verschuldigde btw leiden. Bijvoorbeeld doordat de btw op bepaalde kosten, zoals verteer, niet in aftrek mogen worden gebracht maar wel in de btw-aangifte zijn meegenomen. Daarnaast kan tijdens de jaarafsluiting blijken dat er (kleine) fouten zijn gemaakt waardoor er te veel (of te weinig) btw is afgedragen.
U kunt de benodigde btw-correctie doorgeven met een suppletieaangifte.
Het is niet altijd noodzakelijk om een suppletieaangifte in te dienen. Als de correctie kleiner is dan € 1.000,-, dan is een extra btw-aangifte niet noodzakelijk. U mag dan de correctie in de eerstvolgende btw-aangifte aangeven.

Als de Belastingdienst achteraf tot de conclusie komt dat u opzettelijk te weinig btw heeft betaald, dan kunt u geconfronteerd worden met een vergrijpboete tot wel 100%. Reden genoeg dus om na ontdekking van deze tekortkoming zo spoedig mogelijk een suppletieaangifte in te dienen.

Maar ook als u wel suppletieaangifte doet, kunt u een boete krijgen. Als het verschuldigde btw-bedrag hoger is dan € 20.000,- of meer dan 10% van de te betalen btw over het boekjaar, wordt er namelijk een verzuimboete van 5% opgelegd.