Heeft u een erfenis gekregen? Dan moet de executeur binnen acht maanden na het overlijden van de erflater aangifte doen.

Als de erflater in zijn testament geen executeur heeft aangewezen, moet u als erfgenaam binnen de gestelde termijn aangifte doen. Dit geldt voor alle belaste erfrechtelijke verkrijgingen (voor zover u meer ontvangt dan de vrijstelling). U kunt een aangifteformulier aanvragen bij de Belastingdienst. U kunt ook uitstel vragen voor het indienen van de aangifte. Realiseer dan wel dat u vanaf acht maanden na overlijden belastingrente betaald over het bedrag van de aanslag.