Nieuwe ondernemers moeten in januari langer wachten op hun btw-nummer, meldt de Belastingdienst.
Wie zich aanmeldt als nieuwe ondernemer, krijgt normaal gesproken binnen vijf werkdagen een brief met btw-nummer. “In januari duurt het iets langer”, geeft de fiscus aan. Dat geldt voor wie zich aanmeldt met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ of het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’. “Of als u zich als ondernemer inschrijft bij de Kamer van Koophandel.”

Verruiming sportvrijstelling
De Belastingdienst wijst ook op de verruiming van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019. “Hiermee vallen meer diensten onder de vrijstelling, maar vervalt ook het recht op vooraftrek van btw. Daarom zijn voor gemeenten en sportinstellingen subsidies beschikbaar.” De verhuur van sportaccommodatie en het laten sporten van niet-leden is voortaan ook vrijgesteld, mits er geen winstoogmerk is.