Bijna driekwart van de grote werkgevers die bij UWV verzekerd zijn, betaalt in 2014 een lagere premie voor de verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (WGA). Voor de Ziektewet is dit percentage zelfs 97%. Dit blijkt uit de premienota ‘Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2014‘ die UWV op 2 september 2013 publiceerde.

Premie berekenen
Met de nieuwe Premiewijzer Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) kunnen werkgevers eenvoudig de hoogte van hun gedifferentieerde premie in 2014 berekenen.

Wilt u eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden?
UWV: ‘Denkt u erover om in 2014 eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden? Dan moet u vóór 2 oktober 2013 een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. Als u wilt weten hoeveel financieel risico u loopt als eigenrisicodrager, dan kunt u behalve uw premie ook de kopieën van Ziektewet-beslissingen aan (ex-)werknemers uit 2012 gebruiken. Op dit moment werken wij er hard aan om alle aanvragen van deze kopieën zo snel mogelijk te verwerken. Heeft u vóór 2 oktober nog niet alle kopieën Ziektewet-beslissingen ontvangen waar u om gevraagd heeft? En u wilt in 2014 wél eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden? Dien dan toch de aanvraag in. Als u na ontvangst van de kopieën besluit toch geen eigenrisicodrager te worden, dan kunt u de Belastingdienst vragen om uw aanvraag opnieuw te beoordelen.’

Invoering wet BeZaVa
Vanaf 1 januari 2014 geldt het onderdeel premiedifferentatie van de wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa). Dit betekent dat werkgevers ook een gedifferentieerde premie gaan betalen voor zieke of arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijk contract. Nu doen ze dat alleen voor werknemers met een vast contract.

Onze loonafdeling ondersteunt u graag, neem gerust contact op!