Zoals bekend, is voor 2014 het tarief voor dividend uit de eigen BV over de eerste € 250.000,- verlaagd van 25 naar 22%. Moet u snel in actie komen?

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt en kunt maken, is het aantrekkelijk om dat zo snel mogelijk te doen. Immers, het uitgekeerde bedrag zal normaliter tot uw box 3-vermogen gaan behoren. Voor de heffing over het box 3-vermogen is 1 januari de peildatum. Omdat het geld in privé onbelast rendeert, is het raadzaam de uitkering dan ook zo snel mogelijk te doen. Laat u het tot december nog in de BV staan, dan is het rendement tot december belast (vennootschaps- + dividendbelasting).  Als u een fiscale partner heeft, kan het inkomen naar keuze over u beiden worden verdeeld. Omdat de tariefsverlaging voor iedere belastingplichtige geldt, kan bij een juiste verdeling zo maximaal € 500.000,- tegen het verlaagde tarief worden uitgekeerd.

U zult na moeten gaan of uw BV in staat is om na de dividenduitkering aan haar betalingsverplichtingen te blijven voldoen. Als er een pensioen- of lijfrentevoorziening op de balans staat, is er extra waakzaamheid geboden. Vaak wordt die verplichting namelijk volgens de fiscale rekenregels gewaardeerd. De werkelijke verplichting is dan veelal fors hoger. Keert u dividend uit zonder daarmee rekening te houden, dan bestaat de kans dat de fiscus u aanslaat voor een fictieve afkoop van uw oudedagsvoorziening.
Van de uitkering van dividend moet aangifte dividendbelasting gedaan worden. Het aangiftebiljet kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst. Binnen een maand na uitkering moet de dividendbelasting (15% van het uitgekeerde dividend) aan de fiscus worden afgedragen.

Omdat u in privé (ten minste) 22% inkomstenbelasting verschuldigd bent, zal een en ander in de aangifte inkomstenbelasting van u en mogelijk uw partner resulteren in een bij te betalen bedrag. Houd hiermee rekening en verzoek de Belastingdienst om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2014 of wijzig een reeds opgelegde voorlopige aanslag of teruggave.