De temperatuur gaat weer omhoog. Een mooi moment om te kijken of er in en rondom uw huis niet iets te verbouwen of te klussen is. En het klussen is sinds 1 maart 2013 goedkoper geworden.

Verlaagde tarief

Gedurende een jaar is het 6% btw-tarief van toepassing op de renovatie en het herstel van woningen, zoals vastgelegd in het woonakkoord. Het besluit waarin de toepassing van het verlaagde tarief is vastgelegd is op de valreep voor 1 maart gepubliceerd.

Waarover?

Het verlaagde tarief is van toepassing op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen die bij het uitvoeren van de klus al meer dan twee jaar in gebruik zijn. Nieuwbouwwoningen zijn hierdoor uitgesloten van het verlaagde tarief.  Ook een woonboot die bestemd is voor permanente bewoning wordt als woning gezien.

Onder renovatie en herstel wordt begrepen het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Het moet daarbij gaan om een klus waarbij zaken aangebracht worden aan de woning die vervolgens onderdeel uit gaan maken van de woning. Zo valt bijvoorbeeld het leggen van laminaatvloer die los ligt niet onder het verlaagde tarief, maar het leggen van een tegelvloer wel. Over de materialen is het algemene tarief van 21% van toepassing.

Ook de arbeidskosten bij het aanleggen en onderhouden van de tuin bij de woning en de arbeidskosten van een architect of bouwkundige voor het maken van bouwtekeningen vallen onder het verlaagde tarief. Voor de architect of bouwkundige is daarbij wel vereist dat hij/zij tevens de klus begeleid.

Splitsing arbeid en materialen

Omdat het verlaagde tarief alleen van toepassing is op de arbeidskosten, dient er een splitsing gemaakt te worden tussen de in een klus begrepen arbeid en materialen. Deze splitsing dient u te maken op basis van de marktwaarde van arbeid en materialen. Overheadkosten mogen daarbij naar rato te worden toegerekend aan de arbeid en materialen. In het besluit is tevens een opsomming gegeven van werkzaamheden waarbij een forfaitaire verdeling van arbeid en materiaal gehanteerd kan worden.

Wanneer?

Het verlaagde tarief is van toepassing op de renovatie en het herstel van woningen als de dienst wordt afgerond in de periode 1 maart 2013 tot en met 28 februari 2014. Als er al vóór 1 maart 2013 met een klus is begonnen, maar deze wordt ná 1 maart 2013 afgerond, dan is over de gehele klus 6% BTW van toepassing.

Impuls

Met de toepassing van het verlaagde tarief op de renovatie en het herstel van woning wil de overheid een impuls geven aan de consumentenuitgaven én aan de bouwsector. Ik hoop dat deze tijdelijke regeling tot meer werk voor aannemers, klusbedrijven, hoveniers en architecten leidt en daarmee inderdaad voor een impuls zorgt voor de Nederlandse economie. Wellicht kunnen dan de aangekondigde bezuinigingen voor 2014 tot een minimum beperkt worden.