In een recent Besluit wordt opheldering gegeven over de fiscale positie van iemand die in het buitenland woont en in Nederland werkt en wordt het keuze­recht geactualiseerd. Een cadeautje van de fiscus of een sigaar uit eigen doos?

Wat houdt het keuzerecht in?
De meeste mensen die in het buitenland wonen en in Nederland werken, maken gebruik van het keuzerecht in verband met de hypotheekrente op hun woning in het buitenland. Door te kiezen voor binnenlandse belastingplicht is de hypotheekrente namelijk aftrekbaar van hun Nederlandse inkomen.

Voorbeeld inwoner van België
Nederlands loon € 50.000,-
Hypotheekrente over eigen woning in België € 10.000,-
Inkomen na aftrek € 40.000,-

Als deze Belg geen gebruikmaakt van het keuzerecht, dan is hij over € 50.000,- belasting verschuldigd in Nederland. Maakt hij wel gebruik van het keuzerecht, dan is zijn inkomen € 40.000,-. Deze Belg bespaart zo het belastingtarief dat hij normaal zou afdragen over € 10.000,-. In dit voorbeeld toch al gauw € 4.200,-.
Als u iemand uit het buitenland in dienst wilt nemen, kan het aantrekkelijk zijn hem op dit voordeel te wijzen.

Het keuzerecht ligt al sinds de invoering onder vuur. Om het keuzerecht te behouden, heeft de staatssecretaris onlangs een Besluit uitgevaardigd (nr. DGB 2013/201M, 26.04.2013).

Voor wie geldt het Besluit?
Het Besluit geldt voor buitenlandse belastingplichtigen. Hiermee worden bedoeld de mensen die niet in Nederland wonen, maar wel inkomsten krijgen in of vanuit Nederland.
Als bijvoorbeeld uw werknemer in het buitenland woont en in Nederland werkt, kan zijn niet-werkende of minst-verdienende partner in het buitenland ook gebruikmaken van het keuzerecht. Hij heeft dan mogelijk ook recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

Let op: Zo’n voordeeltje van de fiscus is natuurlijk leuk, maar wat als uw werknemer op enig moment geen voordeel meer heeft bij het gebruikmaken van het keuzerecht? Bijvoorbeeld als hij een pensioen ontvangt dat volgens het verdrag is toegewezen aan België.
De Belastingdienst confronteert uw werknemer dan met de inhaal- of terugploegregeling. Deze regelingen zorgen ervoor dat het financiële voordeel dat is behaald door de aftrekpost van de eigen woning op het Nederlandse inkomen, wordt teruggenomen.

Stel dat de situatie in het voorbeeld vijf jaar duurt. In deze vijf jaar is € 50.000,- aan hypotheekrente afgetrokken in Nederland. Het totale voordeel is € 21.000,- (€ 50.000,- x 42%). Na vijf jaar gaat de inwoner van België met pensioen. Dit pensioen is toegewezen aan België.
Onze Belg betaalt dan over het pensioen dubbele belasting totdat het bedrag aan voordeel is ‘ingehaald’.

Volgens het Besluit vindt de inhaalregeling niet plaats als iemands inkomen voor 90% of meer in Nederland is belast. Voor de komende jaren past de fiscus het Besluit zelf toe, maar wordt u of uw werknemer geconfronteerd met een inhaalbeschikking over oude jaren, check dan zelf of er wordt voldaan aan deze voorwaarde.