Een werkgever mag een werknemer maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in maximaal 3 jaar tijd. Bij een tussenpoos van meer dan 6 maanden start de keten opnieuw. De ketenregeling geldt niet voor iedereen.

Uitzonderingen

Je hebt geen recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in deze situaties:

  • Je hebt een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg);
  • Je bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week;
  • Je bent uitzendkracht en in jouw contract staat een uitzendbeding;
  • Je bent stagiair;
  • Je bent invalkracht op een basisschool, bij ziekte van een leerkracht of onderwijsondersteunend personeel;
  • Je hebt de AOW-leeftijd. Een werkgever mag u vanaf uw AOW-leeftijd 6 tijdelijke contracten geven in een periode van 4 jaar.

Het is ook mogelijk om één lang tijdelijke arbeidsovereenkomst te sluiten, dat langer duurt dan de maximale periode voor de keten van 3 jaar. Je mag dus één tijdelijk arbeidscontract sluiten van vijf jaar. Het is zelfs toegestaan om dit contract daarna eenmalig met drie maanden te verlengen.

Afwijking van de ketenregeling in de CAO is mogelijk.

Opvolgend werkgeverschap

Let op bij opvolgend werkgeverschap. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap bij bijvoorbeeld een overname van de onderneming of een werknemer die eerst via een uitzendbureau in dienst is geweest. Bij opvolgend werkgeverschap tellen de vaste en tijdelijk arbeidsovereenkomsten van de vorige werkgever mee. De werknemer krijgt dan een andere werkgever, maar blijft dezelfde of gelijksoortige werkzaamheden verrichtten.

Vragen

Mocht je vragen hebben dan zijn Linda van Ginkel, Aliek Franck en Jody Vermaat je graag van dienst. Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281.

Meer S+DL nieuws lees je hier.