Een leuk kerstpakket is een goede manier om uw werknemers te bedanken en te motiveren. Bent u alvast kerstpakketten aan het uitzoeken voor uw personeel? Dan moet u rekening houden met de werkkostenregeling. Waar moet u op letten? Hoe pakt u dit fiscaal slim aan?
Veel ondernemers beginnen in deze tijd van het jaar met het uitzoeken van kerstpakketten voor hun personeel. Daarbij verdienen de fiscale regels in de werkkostenregeling bijzondere aandacht. Sinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR) geldt er voor kerstpakketten geen bijzondere regeling meer.
De werkkostenregeling ziet bijna alles wat u aan werknemers verstrekt als loon, waaronder kerstpakketten. Daarbij mag u in 2016 maximaal 1,2 procent van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit is de vrije ruimte, het gedeelte waarover u geen loonbelasting betaalt. Daarboven betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80 procent.
Het is dus van belang om voorafgaand aan het bestellen een inschatting te maken van de nog beschikbare vrije ruimte. Dit kunt u doen aan de hand van de volgende stappen:
  • vraag de geschatte fiscale loonsom voor 2016 op bij uw salarisadministrateur. De vrije ruimte 2016 bedraagt 1,2% hiervan;
  • tel alle vergoedingen en verstrekkingen die u in de vrije ruimte heeft opgenomen en nog wilt opnemen bij elkaar op, exclusief de kerstpakketten. Denk daarbij aan het personeelsfeest, fietsen van de zaak, vakbondcontributie, parkeer kosten (niet bij auto v/d zaak), etc.
  • is het totaal kleiner dan uw vrije ruimte, dan kunt u het verschil benutten voor de kerstpakketten;
  • is het totaal is dan uw vrije ruimte, dan moet u over het overschot 80% eindheffing betalen. Er dan geen ruimte meer om de kerstpakketten in de vrije ruimte op te nemen. Over de waarde van de kerstpakketten dient u dan 80% eindheffing te betalen.
Voor een fiscaal vriendelijk kerstpakket moet u dus de vrije ruimte goed in het oog houden. Want als u boven de vrije ruimte komt, kan dit door de eindheffing duur uitpakken.
Voor verstrekte kerstpakketten / -geschenken aan ingeleend personeel geldt een aangepaste regeling. Bij dergelijke verstrekking bent u een eindheffing verschuldigd van 45% voor zover de waarde in het economisch verkeer van de verstrekking maximaal € 136,– bedraagt! Voor verstrekkingen met een hogere waarde in het economisch verkeer is een eindheffing van 75% verschuldigd!
Als de waarde van een kerstpakket meer dan 30% afwijkt van de waarde van pakketten die andere werkgevers in vergelijkbare omstandigheden verstrekken, wordt het deel van de verstrekking dat meer dan gebruikelijk is tot het loon van de werknemer gerekend.
Is uw vrije ruimte al (bijna) vol en wilt u de 80% belasting voorkomen, denk dan ook eens aan een gericht vrijgesteld kerstpakket. Zo zou u bijvoorbeeld de I-pad, die uw werknemer nodig heeft voor zijn werk, ook als kerstpakket onder het noodzakelijkheidscriterium kunnen verstrekken. U moet dan uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden voor het noodzakelijkheidscriterium.
Houdt u bij het geven van een kerstpakket ook rekening met omzetbelasting. De btw die u betaalt over uw uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht u belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.