Begin augustus stond er op de site van de Belastingdienst te lezen dat u niet verplicht bent uw btw-nummer op uw website te publiceren. Natuurlijk is dit in de meeste gevallen wél verplicht. De Belastingdienst heeft haar fout gelukkig snel gecorrigeerd. Wanneer mag u nu eigenlijk vertrouwen op informatie en mededelingen die u van de Belastingdienst krijgt?

Inlichting
Als hoofdregel geldt dat een inlichting (algemene informatie) niet-bindend is voor de Belastingdienst. Hieronder valt niet alleen de website van Belastingdienst. Ook bij de toelichting op de aangifte, de Belastingtelefoon en de informatie die de Belastingdienst tegenwoordig rondtwittert, is er sprake van inlichtingen.

Toezegging
Een specifieke toezegging bindt de Belastingdienst wel.  Hierbij zijn immers alle bijzondere omstandigheden van uw situatie meegenomen. Bij twijfel kunt u een vaststellingsovereenkomst met de fiscus sluiten. Aan zo’n overeenkomst kunt u altijd vertrouwen ontlenen. Dit is alleen anders als u onjuiste informatie heeft verstrekt of als de vaststellingsovereenkomst duidelijk in strijd is met de wet.

In tegenstelling tot wat de Belastingdienst eerder meldde, moet u uw btw-nummer wél op uw website vermelden.