Het demissionaire kabinet stopt op 1 oktober definitief met de coronasteunregelingen NOW (voor loonkosten), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de zelfstandigenregelingen Tozo en TONK en diverse fiscale maatregelen. 

De regelingen NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen worden in oktober niet verlengd. ‘De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag’, schrijft het demissionaire kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie.’

Edemische fase

Het kabinet wijst op het lage aantal faillissementen, de lage werkloosheid en de voorspelde economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. ‘Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. De afgelopen periode is het steunpakket onbedoeld steeds meer niet-coronagerelateerde risico’s en omzetfluctuaties gaan compenseren. De kans bestaat echter dat het coronavirus lang bij ons blijft. De economie zal zich daarom moeten aanpassen aan de structurele aanwezigheid van het coronavirus, oftewel de endemische fase.’

Een aantal ondersteunende regelingen blijft in elk geval het vierde kwartaal van kracht. Denk aan de garantieregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C en GO-C. ‘Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.’

Uitstel belastingbetaling stopt

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, is eerder opgeschoven naar 1 oktober 2022; daar hebben ze vijf jaar de tijd voor. ‘Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd.’ De onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken lopen door tot 1 januari. ‘Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.’

Voor de nachtclubs en disco’s, die nog veel last hebben van de resterende coronamaatregelen, komt er een gerichte compensatieregeling als ze ook na 1 oktober niet open kunnen. ‘Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.’

Bbz vereenvoudigd

Ondernemers kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (Bbz). ‘Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.’

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld, maar keert in oktober weer terug. ‘De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.’ Er komt ook een aanvullend sociaal pakket waarbij gemeenten, UWV en regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. ‘Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of WW, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen.’

Vragen

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Linda van Ginkel via 0317-763535 of lonen@sedl.nl. Meer S+DL nieuws lees je hier.