Als het aan het kabinet ligt worden honderden producten en diensten die nu onder het btw-tarief van 6% vallen, uitgezonderd primaire levensmiddelen, gelijkgetrokken met het standaardtarief van 21%. Dat bevestigen bronnen die bij de fiscale onderhandelingen van de coalitie betrokken zijn. Wiebes legt het plan van het kabinet vanavond voor aan de oppositie.

De maatregel zal jaarlijks 4 tot 5 miljard euro aan extra inkomsten opleveren. Hiermee kunnen de lasten op arbeid worden verlaagd; een van de belangrijkste doelstellingen van de herziening van het belastingstelsel.
De oppositie wil dat het voorstel openbaar wordt, maar het kabinet geeft hieraan geen gehoor. De SP zal daarom uit protest niet aanwezig zijn bij de onderhandelingen.