Even alle bureaus leeghalen, de boel aanvegen en klaar is jouw onderneming voor de verkoop, toch? Nee, ging het maar zo gemakkelijk. Bij de verkoop van jouw onderneming komt veel meer kijken dan de boel opgeruimd achterlaten. Zo is het op orde hebben van het werkkapitaal een belangrijk onderdeel van het verkoopklaar maken van de onderneming. In dit artikel lees je alles over het werkkapitaal, waarom dit belangrijk is en geven wij je tips hoe je dit kunt optimaliseren.

Wat is werkkapitaal eigenlijk?

Werkkapitaal (ook wel nettowerkkapitaal of nettobedrijfskapitaal genoemd) is de portemonnee van de organisatie. Het is het verschil tussen de vlottende activa (zoals: voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van de onderneming en de vlottende passiva (zoals: crediteuren en overige kortlopende schulden). Een gezond werkkapitaal zorgt ervoor dat jij op korte termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. Ook het onderhanden werk behoort hiertoe.

Werkkapitaal bij overdracht

Voor de verkoper is het van belang om het werkkapitaal met een zo laag mogelijke stand over te dragen aan de koper. Zo kan hij zoveel mogelijk geld onttrekken aan de onderneming. De koper wenst juist over te nemen met een hoge stand, zodat hij niet meteen een forse investering hoeft te doen in werkkapitaal na overdracht. Bij de verkoop van een onderneming is het daarom wenselijk duidelijkheid te hebben over de hoogte van het werkkapitaal bij datum van overdracht.

Het belang van normale stand

Vaak zie je dat een ondernemer die zijn bedrijf al heel lang heeft, wat slordiger wordt in het beheer van het werkkapitaal van zijn onderneming. Facturen worden vaak later verstuurd en men vindt het minder erg dat debiteuren wat later betalen. Ook de voorraad die wordt aangehouden is vaak onnodig wat ruimer. Dat is simpelweg gewoon makkelijk.

Een koper van de onderneming ziet deze “te ruime” stand van het werkkapitaal als de “normale” stand en wil dan ook overnemen met deze “ruime” stand. Om discussie over deze ruime stand te voorkomen, kun je het beste ver vóór de verkoop van jouw onderneming (minimaal een volledig boekjaar) jouw werkkapitaal optimaliseren. Zo kun je nog in veel gevallen een flink bedrag aan jouw onderneming onttrekken zonder dat de benodigde kasstroom van de onderneming daaronder lijdt. De waarde van de onderneming blijft dan gelijk.

Wat kun je doen om het werkkapitaal te optimaliseren?

Er zijn verschillende manieren om dit te optimaliseren. We geven een aantal voorbeelden:

  • Verlaag de debiteurentermijn door klanten “op te voeden”. Uitbesteden van het beheer is een oplossing wanneer dit te arbeidsintensief wordt. Hiermee kun je een scheiding maken tussen de commerciële relatie en de zakelijke afhandeling van leveringen.
  • Stel per productgroep de benodigde voorraad goed vast en verlaag deze indien nodig.
  • Kies een leverancier die sneller kan leveren zodat er minder voorraad nodig is.
  • Verkoop/opruimen incourante voorraad. Alles wat het oplevert is meegenomen.
  • Betaal crediteuren niet meteen, maar op de uiterste betaaldag.

Aan de slag

Het is van belang om jouw werkkapitaal op orde hebben voordat je de onderneming gaat verkopen. Het is immers zonde om het overtollige nettobedrijfskapitaal te verkopen, zonder dat je er iets voor krijgt. Een opgeschoonde balans is ideaal.

Het optimaliseren van jouw werkkapitaal is een onderdeel van het verkoopklaar maken van jouw onderneming. Ben je benieuwd wat hier nog meer bij komt kijken? Wij nodigen je uit om met ons in gesprek te gaan over het verkoopklaar maken van uw onderneming. Voor andere vragen over een bedrijfsovername of fusie kun je uiteraard ook bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met onze Fusie & Overname Specialist Gert Bloemendal via 0317-413 281. Meer blogs lees je hier.