Op Europees niveau is afgesproken dat de vierde anti-witwasrichtlijn wordt gewijzigd (wijzigingsrichtlijn). Door deze wijziging – die naar verwachting aan het einde van dit voorjaar in werking zal treden – loopt de invoering van het UBO-register verdere vertraging op.

De voorgestelde wijzigingen hebben ook gevolgen voor de verplichtingen voor lidstaten om een UBO-register op te zetten. Met het oog daarop is de implementatietermijn voor dit onderdeel verlengd tot 18 maanden na inwerkingtreding van de wijzigingsrichtlijn.

Indiening van het wetsvoorstel tot invoering van het UBO-register wordt daarom pas begin 2019 verwacht.